Categories
Notes de lectura

Citacions de “Tal qual”, de Paul Valéry (I)

Citacions de “Tal qual”, de Paul Valéry (I)

* El gust es compon de mil fàstics. (Tal qual, Paul Valéry, Adesiara Editorial, Mataró, 2020, © de la traducció Antoni Clapés, p. 47)
* Le gout est fait de mile dégouts. (Tel quel, Folio Classique, Paris, 2003, p. 14)

* La sintaxi és una facultat de l’ànima. (p. 55)
* La syntaxe est une faculté de l’âme. (p. 22)

* Cada poeta valdrà finalment el que hagi valgut com a crític (d’ell mateix). (p. 58)
* Tout poète vaudra enfin ce qu’il aura valu comme critique (de soi). (p. 26)

* És més prodigiós el fet de reproduir que el de produir. (p. 83)
* Il est plus prodigieux de reproduire que de produire. (p. 54)

* L’home és un animal tancat… a l’exterior de la seva gàbia. (p. 114)
* L’homme est animal enferme — à l’extérieur de sa cage. (p. 92)

* La riquesa és un oli que lubrifica les màquines de la vida. (p. 115)
* La richesse est une huile qui adoucit les machines de la vie. (p. 94)

* Sempre cal excusar-se d’obrar bé. /Res no fereix tant. (p. 114)
* I faut toujours s’excuses de bien faire — Rien ne blesse plus. (p. 103)

* No hi ha res de més comú i de més fàcil que atribuir a la força el que procedeix de la feblesa. (p. 128)
* Rien de plus commun et de plus aisé que d’attribuer à la force ce qui procède de la faiblesse. (p. 109)

* L’esperit lliure té terror a la competició. (p. 130)
* L’esprit libre a horreur de la compétition. (p. 111)

* El que sempre i arreu tots han cregut té totes les possibilitats de ser fals. (p. 132)
* Ce qui a été cru par tous, et toujours, et partout, a toutes les
chances d’être faux.
(p. 113)

Categories
Citacions literàries

Citacions d’“Albertine desapareguda I”, de Marcel Proust

Citacions d’“Albertine desaparguda I”, de Marcel Proust

* La intel·ligència no [és] l’instrument més subtil, més potent, més apropiat per copsar la veritat. (Albertine desapareguda I, Marcel Proust, Viena Edicions, Barcelona, 2020, © de la traducció Josep Maria Pinto, p. 12).
* L’intelligence n’est pas l’instrument le plus subtil, les plus puisant, le plus approprié pour saisir le vrai. (Albertine disparue, Folio Classique, Paris, 2003, p. 7)

* Les fonts [dels] grans esdeveniments són com les dels rius, per molt que recorrem la superfície  de la terra, no les trobem. (p. 16).
* Les sources de[s] grands événements sont comme celles des fleuves, nous avons beau parcourir la surface de la terre, nous ne les retrouvons pas. (p. 11).

* És sorprenent com la gelosia, que es passa l’estona fent petites suposicions en fals, té poca imaginació quan es tracta de descobrir la veritat. (p. 26)
* C’est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d’imagination quand il s’agit de découvrir le vrai. (p. 18)

* El plagi humà al qual és més difícil escapar, per als individus […], és el plagi de si mateix. (p.27)
* Le plagiat humain auquel il est le plus difficile d’échapper, pour les individus […], c’est le plagiat de soi-même. (p. 19)

* La gelosia […] en amor equival a la pèrdua de tota felicitat. (p. 57)
* La jalousie […] en amour équivaut à la perte de tout bonheur. (p. 43).

* La idea que morirem és més cruel que morir, però menys que la idea que un altre és mort. (p. 115)
* L’idée qu’on mourra est plus cruelle que mourir, mais moins que l’idée qu’un autre est mort. (p. 90)

* El desig […] engendra la creença. (p. 119).
* Le désir […] il engendre la croyance. (9. 93)

* Pot subsistir alguna cosa d’una persona després de la seva mort, si aquesta persona era artista i va posar alguna cosa de si mateixa en la seva obra. (p. 133)
* Il peut subsister quelque chose d’un être après sa mort si cet être était un artiste et mettait un peu de soi dans son œuvre. (p. 105)

* No guarim d’un sofriment si no l’experimentem plenament. (p. 148)
* On ne guérit d’une souffrance qu’à condition de l’éprouver pleinement. (p. 117)

* Només posseïm les coses pel pensament. (p. 167)
* C’est seulement par la pensée qu’on possède des choses. (p. 133)

Categories
Citacions literàries

Citacions de “La secretària”, de Natalia Ginzburg

* El temps fa tornar inofensives les coses, i per això creiem que ens agradaven.
 Natalia Ginzburg, La secretàriaTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 491)
* Il tempo rende le coase inoffensive e perciò creditamo di averle amate.
Natalia Ginzburg, La segretaria, Tutto il teatro I)

* L’essencial sempre pesa.
 Natalia Ginzburg, La secretàriaTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 531)
* L’essenziale è sempre pesante.
Natalia Ginzburg, La segretaria, Tutto il teatro I)

Categories
Notes de lectura

Citacions de "Maduixa i nata", de Natalia Ginzburg

* Quan estem malament, els nens ens pesen com el plom.
 Natalia Ginzburg, ‘Maduixes i nataTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 395)
* Quando siamo troppo infelicci, sono pesanti como il piombo i bambini.
Natalia Ginzburg, Fragola e panna, Tutto il teatro I)
* Els tímids, quan perden el control, fan por.
 Natalia Ginzburg, ‘Maduixes i nataTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 401)
* I timidi, quando perdono il controllo, fanno paura.
Natalia Ginzburg, Fragola e panna, Tutto il teatro I)

 

 
 
 
 
 
 
 

Categories
Citacions literàries

Citacions de "L'anunci", de Natalia Ginzburg

* Totes les relacions humanes són casualitats. Anem on ens porta el vent.
 Natalia Ginzburg, L’anunciTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 309)
* Tutti i rapporti umani sono affidati al caso. Andiamo dove ci porta il vento.
Natalia Ginzburg, L’inserzione, Tutto il teatro I)
* Som feliços amb qui no se’ns assembla, som feliços amb els éssers que són el nostre contrari, que tenen allò que a nosaltres ens falta.
 Natalia Ginzburg, L’anunciTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 311)
* Siamo felici com chi non ci rassomiglia, siamo felici con gli esseri che sono il nostro contrario, che possiedono  quello che a noi manca.
Natalia Ginzburg, L’inserzione, Tutto il teatro I)
* Els consells sempre són inútils. La veritable ajuda que podem oferir a l’altre és escoltar-lo en silenci.
 Natalia Ginzburg, L’anunciTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 309)
* I consegli sono sempre inutili. Il vero aiuto che posiamo dare al prossimo, è ascoltarlo in silenzio.
Natalia Ginzburg, L’inserzione, Tutto il teatro I)
* Per a la gent la infelicitat és una cosa natural, que no sorprèn.
 Natalia Ginzburg, L”anunciTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 309)
* Per la gente, l’infelicità è una cosa naturale, e non fa stupore..
Natalia Ginzburg, L’inserzione, Tutto il teatro I)

Categories
Citacions literàries

Citacions de "M'he casat amb tu per alegria", de Natalia Ginzburg

* Tots els homes et semblen idiotes, no saps on s’han ficat els que et podries estimar.
 Natalia Ginzburg, M’he casat amb tu per alegriaTot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 117)
* Tutti gli uomini ti sembrano scemi, non sai dove si sono ficcati quelli che si possono amare.
Natalia Ginzburg, Ti ho sposato per allegria, Tutto il teatro I)
* Si t’ofens davant la veritat vol dir que encara no t’has fet adulta.
 Natalia GinzburgM’he casat amb tu per alegria, Tot el teatre I (1965-1967)Prometeu Edicions, 2019,  © traducció Mertitxell Cucurella-Jorba, 2019, pàg. 129)
* Si ti offendi alla verità, vuol dire che non sei ancora diventata adulta.
 Natalia GinzburgTi ho sposato per allegria, Tutto il teatro I)

Categories
Citacions literàries

Citacions de París era una festa, Ernest Hemingway

* L’únic que has de fer és escriure una frase veritable. Escriu la frase més veritable que sàpigues.
 Gertrude Stein a Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 16)
* All you have to do is write one true sentence. Write the truest sentence that you know.
 Gertrude Stein to Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Qui treballa i en gaudeix no pateix la pobresa.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 46)
* The one who is doing his work and getting satisfaction from it is not the one the poverty bothers.
 Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Recordar és una mena de gana.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 51)
* Memory is hunger.
 Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Tant el que és bo com el que és dolent deixa un buit quan s’acaba.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 55)
* Everything good and bad left an emptiness when it stopped.
 Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Si necessites apostar perquè una cosa sigui emocionant, és que no val la pena.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 56)
* Anything you have to bet on to get a kick isn’t worth seeing.
 Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Hauria de llegir només coses bones de debò o francament dolentes.
 Gertrude Stein a Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 62)
* You should only read what is truly good or what is frankly bad.
 Gertrude Stein to Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Haver descobert tot aquest món de la literatura nova […] era com si et regalessin un gran tresor. I era un tresor que et podies endur de viatge.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 122)
* To have come on all this new world of writing […] was like having a great treasure given to you. You could take your treasure with you when you traveled too.
 Ernest Hemingway, A Moveable Feast)
* Tot el que acaba sent realment pervers parteix d’una innocència.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 268)
* Hi ha molta més gent que es dedica a explicar coses que no pas bons escriptors.
 Ernest Hemingway, París era una festaViena Edicions, 2018,  © traducció Ferran Ràfols Gesa, 2018, pàg. 275)
 

Categories
Notes de lectura

Citacions literàries d'El crist de nou crucificat, Nikos Kazantzakis

* La vida es curta i la mort llarga.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  © traducció Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 9)
* La vida es poca y la muerte mucha.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 10)
* L’home és una màquina delicada que s’espatlla amb gran facilitat.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  © traducció Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 34)
* El hombre es un mecanismo delicado, se estropea con facilidad.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 33)
* El matrimoni es una rifa.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  © traducció Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 37)
* A cada hombre le toca la mujer que le toca.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 36)
* L’home es una bèstia, una bèstia ferotge .
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  © traducció Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 114)
* El hombre es una fiera; una fiera, una fiera atroz.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 110)
* Això es el que vol dir ser un home: ser un que s’aixeca i pregunta.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  © traducció Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 211)
* Eso es ser hombre. Un ser vivo que se alza y pregunta.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 203)
* Cada resolució de l’home es semblant al fruit de l’arbre. El fruit no cau fins que ha madurat al sol, a la pluja, al vent.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  traducció © Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 301)
* Toda decisión que toma el hombre es como la fruta del árbol. Lentamente, con paciencia, con el sol, la lluvia, el viento, el fruto madura y cae.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 291)
* Només el treball nos pots salvar […], el treball i l’amor.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  traducció © Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 381)
* Sólo el trabajo puede salvarnos […].El trabajo y el amor.
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificadoEditorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 367)
* “Ja que els llops ens envolten, els xais ens tornarem lleons”.
 Nikos Kazantzakis, El crist de nou crucificatClub Editor, 2018,  traducció © Joan Sales / Pau Sabaté, pàg. 466)
* «¡Está bien ser cordero, pero cuando alrededor no hay más que lobos, es mejor ser un león!».
 Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificado, Editorial Acantilado, 2018, © traducción Selma Ancira, pág. 445)

 
 
 
 

Categories
Citacions literàries

Citacions literàries de Contra els absoluts, Joan-Carles Mèlich

* Els grans mestres són els que són capaços de crear un llenguatge propi, un estil propi.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 15)
* Desconfio completament d’aquells que es creuen en possessió [de la] paraula [de Déu].
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 38)
* Un procés de legitimació és també un procés de desculpabilització.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 104)
* Ser ètic no és respondre bé, és saber que no respondrem mai suficientment bé.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 119)
* Tenim por de la subjectivitat, però la subjectivitat és inevitable.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 141)
* La vida és un no saber.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 147)
* Dostoievski és un filòsof, un filòsof major.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 148)
* La biografia és ineludible a l’hora de fer filosofia.
 Joan-Carles Mèlich, Contra els absolutsFragmenta Editorial, 2018,  pàg. 149)

Categories
Citacions literàries

Citacions literàries de Microgrames, Alícia Casadesús i Antoni Clapés

L’art, després del primer estupor, necessita un temps per ser mirat, pensat, viscut i sentit.
 Alícia Casadesús, MicrogramesLlibres del Segle, 2018,  pàg. 49)
El que dóna sentit a l’art és […] el fet que mostrant-se pugui fer que revisquem o experimentem alguna cosa de nosaltres mateixos..
 Alícia Casadesús, MicrogramesLlibres del Segle, 2018,  pàg. 59)
Avançar, de vegades pot ser retrocedir.
 Antoni Clapés, MicrogramesLlibres del Segle, 2018,  pàg. 77)
La finalitat de la poesia [és] […] conèixer reconeixent-se.
 Alícia Casadesús, MicrogramesLlibres del Segle, 2018,  pàg. 78)
L’art és pensament irreductible al raonament.
 Alícia Casadesús, MicrogramesLlibres del Segle, 2018,  pàg. 94)