Citacions literàries de Terra de caimans, de Karen Russell

Si t'agrada, comparteix-ho!

* L’amor pot pervertir la jerarquia.
(© Karen Russell, Terra de caimans, Edicions del Periscopi 2012, pàg. 76)

* Love can warp a hierarchy.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 49)

* El documental de televisió que estava veient era tan avorrit que tenia la sensació d’estar prenent un medicament, un xarop espès d’informació, un bon antídot per als pensaments.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 92)

* The TV documentary I was watching was so boring that it felt like taking medicine, a thick syrup of information, a good antidote to thoughts.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 61)

* La mort és un lladre, un crim, un crit al cel.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 250)

* Death is a theft, a crime, a cry in the sky.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 176)

* Una paraula només és un contenidor per a un sentiment, o un petit misto que encens rascant-lo contra tu mateixa —una minúscula convocatòria de foc.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 252)

* A word is just a container for feeling, or a little matchstick that you strike against yourself—a tiny, firely summons.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 177)

* La fe fe era una força que et pujava de dins […] i el dubte era exogen, una brossa a l’ull. Una mota negra del món dels adults.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 279)

* Faith was a power that arose from inside you […]  and doubt was exogenous, a speck in your eye. A black mote from the sad world of adults.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 197)

*  Per ser un autèntic historiador s’havia de portar dol abundantment i bé.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 283)

* To be a true historian, you had to mourn amply and well.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 200)

Casa era una d’aquelles paraules magnètiques: s’enganxava allà on dormies.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 302)

* “Home” was one of those magnetic words, it would stick to wherever you slept.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 214)

* Les idees necessiten diners per fer-se realitat.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 309)

* Ideas need money to become a reality.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 219)

* La vida era un fonògraf en una habitació buida. El món era un dic silenciós girant.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 312)

* Life was a phonograph in an empty room. The World was a silent record, turning.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 220)

* Et pensaves que no podries suportar no saber una cosa fins que la sabies.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 359)

* You thought you couldn’t stand not to know a thing until you knew it. 
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 257)

* Quan ets petita encara no saps que els secrets, com els animals, poden evolucionar. Com un animal, un secret pot desenvolupar una intel·ligència autoprotectora.
(© Karen Russell, Terra de caimansEdicions del Periscopi 2012, pàg. 369)

* When you are a kid, you don’t know yet that a secret, like an animal, can evolve. Like an animal, a secret can develop a self-preserving intelligence.
(© Karen Russell, Swamplandia!Random House 2011, pag. 264)
 

 

Loading

 
       
   

Author: Xavier Serrahima

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *