Citacions literàries d’Emma, Jane Austen

Si t'agrada, comparteix-ho!

* Allò que en la joventut es pot tolerar, en la vellesa resulta detestable.
Jane Austen, Emma, Adesiara Editorial, 2014, pàg. 39)

* What is passable in youth is detestable in later age.
 Jane Austen, Emma)

* Una meitat del món és incapaç d’entendre els plaers de l’altra.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 100)

* One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
 Jane Austen, Emma)

* Hi ha persones que, com més coses fas per elles, menys fan per elles mateixes.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 113)

* There are people, who the more you do for them, the less they will do for themselves.
 Jane Austen, Emma)

* La felicitat quotidiana de la vida domèstica [depèn de menudeses].
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 145)

* The daily happiness of private life depends […] of [little matters].
 Jane Austen, Emma)

* Quantes vegades no arruïnem la felicitat a costa de preparatius, preparatius absurds!
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 316)

* How often is happiness destroyed by preparation, foolish preparation!
 Jane Austen, Emma)

* La més encantadora i la millor de totes les criatures, perfecta malgrat totes les seves imperfeccions.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 534)

* This sweetest and best of all creatures, faultless in spite of all her faults.
 Jane Austen, Emma)

* Els petits detalls […] només són interessants si els explica una dona.
 Jane Austen, EmmaAdesiara Editorial, 2014, pàg. 583)

* The minute particulars, which only woman’s language can make interesting.
 Jane Austen, Emma)

Traducció d’Alba Dedeu
Emma, Jane Austen, Adesiara Editorial, traducció Alba Dedeu

Loading

Author: Xavier Serrahima

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *