Citacions literàries d’Una cambra pròpia, Virginia Woolf

Si t'agrada, comparteix-ho!

* La vanitat és molt absurda.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 43)
* One has certain foolish vanities.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* L’alliberament més gran de tots […] és la llibertat de pensar en les coses en elles mateixes.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 51)
* The greatest release of all […] is freedom to think of things in themselves.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* La literatura és un seguit d’homes destruïts a causa d’un mirament excessiu, del compte irracional que han tingut davant les opinions d’altri.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 72)
* Literature is strewn with the wreckage of men who have minded beyond reason the opinions of others.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* Els diners revesteixen de dignitat certes coses que, si no es paguen, són meres frivolitats.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 84)
* Money dignifies what is frivolous if unpaid for.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* Els llibres es continuen els uns als altres, tot i que tenim el costum de jutjar-los separadament.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 102)
* For books continue each other, in spite of our habit of judging them separately.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* L’error més gruixut que pot cometre qualsevol persona que es proposi escriure és pensar en el seu sexe.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 129)
* It is fatal for anyone who writes to think of their sex.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* La veritat només s’aconsegueix aplegant una gran diversitat d’errors.
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 130)
* Truth is only to be had by laying together many varieties of error.
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
* L’única cosa que compta és escriure allò que vols escriure; i, qui pot dir si comptarà durant segles i segles o només unes hores?
Virginia Woolf, Una cambra pròpia, La Temerària Editorial, 2014, pàg. 131)
* So long as you write what you wish to write, that is all that matters; and whether it matters for ages or only for hours, nobody can say. 
Virginia Woolf, A Room of One’s Own)
Traducció d’Helena Valentí
Una cambra pròpia, Virginia Woolf, La Temerària Editorial, 2014

Loading

Author: Xavier Serrahima

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *