1 comentari a Millors col·legis de Catalunya
Segueix llegint... Millors col·legis de Catalunya
Posted in Parlem-ne

Millors col·legis de Catalunya

Amb aquest tan categòric títol —en espanyol, por supuesto— La Vanguardia publicava, encartat dins del seu diari, aquest dilluns un…