Citacions d’“Albertine desapareguda I”, de Marcel Proust

Citacions d’“Albertine desaparguda I”, de Marcel Proust

* La intel·ligència no [és] l’instrument més subtil, més potent, més apropiat per copsar la veritat. (Albertine desapareguda I, Marcel Proust, Viena Edicions, Barcelona, 2020, © de la traducció Josep Maria Pinto, p. 12).
* L’intelligence n’est pas l’instrument le plus subtil, les plus puisant, le plus approprié pour saisir le vrai. (Albertine disparue, Folio Classique, Paris, 2003, p. 7)

* Les fonts [dels] grans esdeveniments són com les dels rius, per molt que recorrem la superfície  de la terra, no les trobem. (p. 16).
* Les sources de[s] grands événements sont comme celles des fleuves, nous avons beau parcourir la surface de la terre, nous ne les retrouvons pas. (p. 11).

* És sorprenent com la gelosia, que es passa l’estona fent petites suposicions en fals, té poca imaginació quan es tracta de descobrir la veritat. (p. 26)
* C’est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d’imagination quand il s’agit de découvrir le vrai. (p. 18)

* El plagi humà al qual és més difícil escapar, per als individus […], és el plagi de si mateix. (p.27)
* Le plagiat humain auquel il est le plus difficile d’échapper, pour les individus […], c’est le plagiat de soi-même. (p. 19)

* La gelosia […] en amor equival a la pèrdua de tota felicitat. (p. 57)
* La jalousie […] en amour équivaut à la perte de tout bonheur. (p. 43).

* La idea que morirem és més cruel que morir, però menys que la idea que un altre és mort. (p. 115)
* L’idée qu’on mourra est plus cruelle que mourir, mais moins que l’idée qu’un autre est mort. (p. 90)

* El desig […] engendra la creença. (p. 119).
* Le désir […] il engendre la croyance. (9. 93)

* Pot subsistir alguna cosa d’una persona després de la seva mort, si aquesta persona era artista i va posar alguna cosa de si mateixa en la seva obra. (p. 133)
* Il peut subsister quelque chose d’un être après sa mort si cet être était un artiste et mettait un peu de soi dans son œuvre. (p. 105)

* No guarim d’un sofriment si no l’experimentem plenament. (p. 148)
* On ne guérit d’une souffrance qu’à condition de l’éprouver pleinement. (p. 117)

* Només posseïm les coses pel pensament. (p. 167)
* C’est seulement par la pensée qu’on possède des choses. (p. 133)

Albertine desapareguda I, Marcel Proust, Viena Edicions, 2020Albertine disparue, Folio Clàssique, Gallimard, 2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *